All posts by kplottrup

Vivienne efterlyser dansk hverdag

Hun opgav sin egen karriere i reklamebranchen for at følge sin mand rundt i verden. I Danmark er det blevet klart for amerikanske Vivienne Østergaard, at jobs til højtuddannede udlændinge ikke hænger på træerne.

Af Jakob Nørmark

Aarhus blev for halvandet år siden foreløbigt sidste stop på Vivienne Østergaards verdensturné. Som ægtefælle til en succesfuld dansk ingeniør har hun boet i USA, Japan og Holland. Familien flyttede til Danmark, da hendes mand fik tilbudt et direktørjob i et østjysk firma, men det er ikke lykkedes hende selv at finde et arbejde. Vivienne har sendt 60 ansøgninger af sted, men er ikke blevet kaldt ind til en eneste jobsamtale. Stillingerne, som hun har søgt, strækker sig fra kommunikationsbranchen til rengøringsjobs og en tjans i Bilka.

”Jeg vil tage hvilket som helst arbejde, selvom et rengøringsjob kan føles lidt nedværdigende. Med kun én lønindkomst og to teenagere i husstanden må jeg gøre, hvad der skal til,” siger Vivienne Østergaard, der har en høj uddannelse i marketing og journalistik fra USA.

Træt af hjemmets fire vægge

Mens Vivienne har fulgt sin mand rundt i verden de sidste seks år, har hun ikke selv haft et fast arbejde, og den manglende joberfaring gør, at nyuddannede løber med de attraktive jobs i kommunikationsverdenen. Det fremmede danske sprog gør heller ikke hendes chancer bedre.

”Hvis dit sprog er begrænset, er det umuligt at finde et job. Og selvfølgelig ansætter de danskere først,” fortæller Vivienne Østergaard.

Hun er i gang med sit fjerde sprogkursus, men anstrengelserne har endnu ikke båret frugt, og det frustrerer hende ikke at have en hverdag på en arbejdsplads. Integrationen er vanskelig uden en naturlig omgangskreds med kollegaer.

”Jeg vil lave noget, være en del af samfundet og gøre et bidrag, men det holder mig tilbage at stå uden arbejde. Det generer mig, at jeg mangler fornemmelsen af at udrette noget hver dag udover at gøre rent i huset og lave aftensmad.”

Savner ekstra indtægt

Økonomien i husstanden påvirkes af, at den eneste indtægtskilde er mandens direktørløn i en teknologivirksomhed.

”Det løber rundt, men vi kunne godt bruge lidt flere penge, for det er dyrt at bo her,” siger Vivienne Østergaard, som vil være træt af at skulle forlade landet igen. Familiens piger på 12 og 15 år har ikke godt af at skulle pakke deres liv i flyttekasser endnu en gang, så Vivienne vil foretrække at blive i Danmark.

”Vi har selvfølgelig altid muligheden for at flytte til USA. Men jeg er ikke nået til det punkt endnu, hvor det er nødvendigt for mig at tage tilbage. Jeg vil give det her et forsøg,” siger hun.

På computeren ligger der ti ansøgninger, som er klar til at blive sendt ud, og hun går også med planer om at starte sit eget firma sammen med en veninde, der står i samme situation. De vil lave en forretning på at hjælpe andre kvinder med at falde til i Danmark, så de selv kan opnå det samme. Lysten til at give Danmark en chance har Vivienne. Spørgsmålet er, om nogen har lyst til at ansætte hende.

Ægtefæller til udenlandske medarbejdere mangler job

Når højtkvalificerede udenlandske medarbejdere kommer til Danmark for at arbejde, er det ofte svært for deres ægtefælle at finde job. De udenlandske medarbejdere er helt afgørende for danske virksomheder, men ender med at rejse videre til andre lande.

Af Jakob Krarup Bjerregaard

Højtuddannede udenlandske medarbejdere er vigtige for danske virksomheder. Men når de kommer til landet, er det svært for deres ægtefælle at finde job, og derfor rejser de videre til andre lande.

Det fremgår blandt andet af The Expat Study 2010, hvor 1.500 udenlandske medarbejdere og deres ægtefæller i Danmark er blevet adspurgt.

Nærmest alle udenlandske medarbejdere, der har en ægtefælle, tager vedkommende med til Danmark. 84 procent af ægtefællerne havde arbejde, før de kom til Danmark, mens det i Danmark kun er 70 procent. Dermed er op mod 30 procent af ægtefællerne arbejdsløse i Danmark.

Et stort problem
Når man spørger expatsene, hvad de mener om deres ægtefællers arbejdsløshed, siger halvdelen, at det ikke direkte er et problem, men at de ville foretrække, hvis deres ægtefælle havde et job. Næsten fire ud af ti siger ligeud, at deres ægtefælles manglende job er et problem.

”Der er en del, der vælger at flytte videre. I Danmark er det ofte nødvendigt, at begge parter er i arbejde, mens det i andre lande kan være lettere at klare sig med kun én indtægt,” siger Karen Nielsen Breidahl, ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, som forsker i arbejdsmarkedet.

At de højtkvalificerede medarbejdere flytter væk fra Danmark igen er et problem for danske virksomheder, fortæller hun.

”Højtuddannet udenlandsk arbejdskraft er helt afgørende for danske virksomheder. Især i visse brancher er det den eneste måde at få de nødvendige kompetencer,” siger Karen Nielsen Breidahl.

En af årsagerne til, at den manglende beskæftigelse er et problem, er, at expatsene uden arbejde ikke har det personlige tilfredsstillelse ved at have en karriere. Derudover forværrer arbejdsløsheden familiens levestandard og gør det sværere at etablere et socialt netværk i Danmark.

Undersøgelsen The Expat Study 2010 er lavet af Oxford Research og Copenhagen Post med støtte fra bl.a. Arbejdsmarkedsstyrelsen.