Ægtefæller til udenlandske medarbejdere mangler job

Når højtkvalificerede udenlandske medarbejdere kommer til Danmark for at arbejde, er det ofte svært for deres ægtefælle at finde job. De udenlandske medarbejdere er helt afgørende for danske virksomheder, men ender med at rejse videre til andre lande.

Af Jakob Krarup Bjerregaard

Højtuddannede udenlandske medarbejdere er vigtige for danske virksomheder. Men når de kommer til landet, er det svært for deres ægtefælle at finde job, og derfor rejser de videre til andre lande.

Det fremgår blandt andet af The Expat Study 2010, hvor 1.500 udenlandske medarbejdere og deres ægtefæller i Danmark er blevet adspurgt.

Nærmest alle udenlandske medarbejdere, der har en ægtefælle, tager vedkommende med til Danmark. 84 procent af ægtefællerne havde arbejde, før de kom til Danmark, mens det i Danmark kun er 70 procent. Dermed er op mod 30 procent af ægtefællerne arbejdsløse i Danmark.

Et stort problem
Når man spørger expatsene, hvad de mener om deres ægtefællers arbejdsløshed, siger halvdelen, at det ikke direkte er et problem, men at de ville foretrække, hvis deres ægtefælle havde et job. Næsten fire ud af ti siger ligeud, at deres ægtefælles manglende job er et problem.

”Der er en del, der vælger at flytte videre. I Danmark er det ofte nødvendigt, at begge parter er i arbejde, mens det i andre lande kan være lettere at klare sig med kun én indtægt,” siger Karen Nielsen Breidahl, ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, som forsker i arbejdsmarkedet.

At de højtkvalificerede medarbejdere flytter væk fra Danmark igen er et problem for danske virksomheder, fortæller hun.

”Højtuddannet udenlandsk arbejdskraft er helt afgørende for danske virksomheder. Især i visse brancher er det den eneste måde at få de nødvendige kompetencer,” siger Karen Nielsen Breidahl.

En af årsagerne til, at den manglende beskæftigelse er et problem, er, at expatsene uden arbejde ikke har det personlige tilfredsstillelse ved at have en karriere. Derudover forværrer arbejdsløsheden familiens levestandard og gør det sværere at etablere et socialt netværk i Danmark.

Undersøgelsen The Expat Study 2010 er lavet af Oxford Research og Copenhagen Post med støtte fra bl.a. Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *